MyCello recykluje plasty z 3D tisku pro ekologické violoncello

Společnost MyCello, známá pro výrobu violoncell na 3D tiskárně, se s hrdostí hlásí k ekologickému přístupu. Zapojuje se do projektu zaměřeného na recyklaci plastového odpadu v Brně ve spolupráci s firmou Plastic Guys. Cílem je snížit dopad 3D tisku na životní prostředí.

MyCello ale dělá mnohem více. Využívá 3D tisk, který umožňuje vyrábět violoncella s vysokou přesností a s menším plýtváním materiálem oproti tradičním metodám. To vede k celkově nižšímu dopadu na životní prostředí v celém výrobním procesu.

Společnost se dále zavazuje používat udržitelné materiály a procesy v celém svém provozu. Podporuje lokální výrobu, čímž snižuje emise z dopravy, snižuje spotřebu vody a energie, implementuje programy odpadového hospodářství a recyklace. MyCello se tak stává lídrem v oblasti udržitelné výroby hudebních nástrojů.

Díky těmto iniciativám se MyCello stává inspirací pro všechny, kteří se zajímají o ekologickou výrobu a zodpovědný přístup k životnímu prostředí.