Získali jsme ocenění hejtmana Olomouckého kraje

Společnost Sensio.cz, pod kterou spadá MyCello, získala ocenění hejtmana Olomouckého kraje Josefa Suchánka za společenskou odpovědnost za rok 2021. V rámci slavnostního předávání cen zároveň vystoupil Ondřej Kratochvíl s krátkým hudebním vystoupením.

Na fotografii zleva: Jan Tobolík a Ondřej Kratochvíl

Šetříme přírodu

Jedním z produktů společnosti Sensio.cz je cloudový informační systém pro základní umělecké školy zvaný iZUŠ. Používáním softwaru tedy dochází k šetření papíru na stovkách škol. „Od roku 2011, kdy byl iZUŠ spuštěn, jsme napočítali více než 2500 ušetřených stromů," zdůrazňuje ředitel společnosti Jan Tobolík.

Co se týče 3D tisku, všechny produkty z produkce 3D tisku jsou recyklovatelné a zbytkový navinovací materiál (plastové nosníky pro filament, pozn. autorky) jednou za čas společnost zasílá specializované firmě k dalšímu zpracování.

Pomáháme lidem v nouzi 

Zároveň společnosti není lhostejné co se ve světě děje. „Za covidové pandemie jsme pomáhali zdravotníkům, policistům, pečovatelům, zkrátka všem, kteří museli denně nosit roušky či respirátory několik hodin a způsobovalo jim to bolesti uší. Na 3D tiskárně jsme tiskli speciální spony, za které bylo možné uchytit gumičky roušky či respirátoru namísto uší a zadarmo jsme je rozdali potřebným," říká Ondřej Kratochvíl, jeden z autorů projektu MyCello a nynější projektový manažer společnosti. 

Po začátku války na Ukrajině se společnost rozhodla pro benefiční prodej MyCella v typických barvách. Výtěžek z benefice poputoval na konto Člověka v tísni. „Přejeme Ukrajině, aby se zemí co nejdříve opět naplno rozezněla hudba namísto výstřelů," přeje si Tobolík.

Cello Ukrajina

Soutěž Cena hejtmana Olomouckého kraje za společenskou odpovědnost každoročně pořádá Olomoucký kraj pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje. Cílem regionální soutěže je zvýšit povědomí o společenské odpovědnosti a zviditelnit ty, kteří se ekologickými a sociálními aktivitami a férovým jednáním zabývají více, než po nich požaduje legislativa.